Trapezuntius, Georgius: Rhetorica egy lapja 1480-as évek, Buda festék, tus, aranyfüst, pergamen A görög származású humanista latinra fordíto...

Kitekintő: Korvinák

Monday, February 28, 2011 rezkarcfitness 0 Comments


Trapezuntius, Georgius: Rhetorica egy lapja
1480-as évek, Buda
festék, tus, aranyfüst, pergamen

A görög származású humanista latinra fordított művét ugyanaz a Budán működő mester és műhelye díszítette, mint a bécsi Ptolemaios-, a müncheni Aristeas- és a Wolfenbüttelben őrzött Tolhopff-corvinát. Az ismeretlen mester munkáin Franciscus de Castello Ithalico hatása érződik, aki az 1480-as évek elején Magyarországon tartózkodott, itt illuminálta Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári prépost Breviáriumát. Eredetileg lila bársonykötése volt, a lapok élén színes festésű aranymetszés található. A kódexet Abdul Aziz szultán ajándékozta 1869-ben Ferenc József császárnak, ő pedig a magyar nemzeti könyvtárnak.

Hieronymus: Commentarii in epistolas S. Pauli egy lapja
1488 körül Firenze
festék, tus, aranyfüst, pergamen

A mű Szent Jeromos magyarázatait tartalmazza Szent Pál leveleihez. Az illuminálás Gherardo és Monte di Giovanni munkája. A di Giovanni-testvérek a király uralkodásának utolsó éveiben a kedvelt miniátorok közé tartoztak, a Corvina Könyvtár fennmaradt darabjai közül hat kódex az ő kezüktől származik. A kötet belsejében még számos lap kapott ornamentális díszítést, a címlaphoz hasonló bőségben alkalmazva a reneszánsz könyvművészet kedvelt motívumait: puttókat, madarakat, vázákat, kandelábereket, fegyvereket. A kéziratot a magyar rendek többszöri megkeresésére Ferenc modenai herceg ajándékozta a könyvtárnak 1847-ben. A küldeményt azonban Bécsben lefoglalták, és csak 1891-ben érkezett meg a könyvtárba, de a trianoni békeszerződést követően újra visszakerült Modenába, és csak 1927-ben jutott végleg a birtokunkba.Chrysostomus, Iohannes: Homiliae in epistolas S. Pauli egy lapja
1485-1490 Firenze
festék, tus, aranyfüst, pergamen

A kötet Aranyszájú Szent János görög egyházatya Szent Pál leveleihez írott magyarázatait tartalmazza latin fordításban, egyike a címerekkel és emblémákkal gazdagon illusztrált díszkódexeknek. A kéziratot a Hieronymus-corvinával együtt a magyar rendek többszöri megkeresésére Ferenc modenai herceg ajándékozta a magyar nemzeti könyvtárnak 1847-ben. A küldeményt azonban Bécsben lefoglalták, és csak 1891-ben érkezett meg a könyvtárba, de a trianoni békeszerződést követően újra visszakerült Modenába, és csak 1927-ben jutott végleg a birtokunkba.Ransanus, Petrus: Epitoma rerum Hungaricarum egy lapja
1490-1492 Nápoly
festék, tus, aranyfüst, pergamen

A kódex Nápolyban készült 1490 és 1492 között. A miniatúra alatt II. Ulászló és Bakócz Tamás esztergomi érsek címere látható. A kutatók véleménye eltérő a kódex eredetét és rendeltetését illetően. Az egyik nézet szerint Bakócz címerét Beatrixéra festették rá, amikor a Domonkos-rendi Ransano hagyatékából egyik szerzetestársa 1512-13-ban Rómában az érseknek ajándékozta a kódexet. Ez esetben az eredeti címerek Ulászló és Beatrix házasságkötésének szükségességét hangsúlyozták volna. A másik nézet szerint semmi bizonyíték nincs arra, hogy eredetileg Beatrix címere szerepelt a lapon - ami egyébként sem a címlap -, és így megkérdőjelezhető, hogy a kódexet a szerző a királyi könyvtárba szánta volna. Ransanus lucerai püspök a Nápolyi Királyság követeként érkezett Budára 1488-ban, hogy Beatrix trónutódlási törekvését támogassa. Magyarországi tartózkodása alatt írta meg az Epitomá-t, a magyar történelem rövid foglalatát, mintegy kiegészítésként világtörténeti munkájához, amelyen a század közepe óta dolgozott. Az Epitoma az első humanista szellemű magyar történeti mű. A kódex 1611-ben Thurzó György nádor birtokában volt, majd Jankovich Miklós 1830-as gyűjteményével került az Országos Széchényi Könyvtárba.Polybios: Historiae egy lapja
1450-1470 Firenze
festék, tus, aranyfüst, pergamen

A firenzei fehér indafonatos díszítésű kódex Polybius (+Kr. e. 124) görög történetíró történeti munkájának első öt könyvét tartalmazza Nicolaus Perottus itáliai humanista latin fordításában. Kötése eredeti lila bársonykötés. Az utolsó lapon található bejegyzés szerint a 16. század közepén ("Anno post adventum Mahumet 966.") egy közelebbről nem ismert személy, Ibrahim Maczar birtokában volt, s 1869-ben került vissza Magyarországra Abdul Aziz szultán ajándékaként.
Petancius, Felix: Genealogia Turcorum imperatorum
1502-1512, Buda
festék, tus, aranyfüst, pergamen

A tekercs alakú kéziratot a török szultánok és méltóságok családfa-szerű ábrázolása díszíti. A szerző, Petancius a Török Birodalom történetét tárgyaló művét II. Ulászlónak ajánlotta. Egyes kutatók véleménye szerint a szerző azonos azzal a Felix Ragusinusszal, aki 1487-tól a budai másolóműhelyt vezette, s ő maga illuminálta a Genealogiát, a másik nézet szerint két különböző személyről van szó. A tekercs pontos mása található a madridi Biblioteca Nacionalban, egyelőre nem tudható, melyik példány készült Ulászló számára. A kéziratot 1908-ban vásárolta a nemzeti könyvtár Jacques Rosenthal müncheni antikváriustól.Regiomontanus, Iohannes: Canones LXIII egy lapja
1471 előtt. Itália v. Magyarország
festék, tus, aranyfüst, pergamen

Regiomontanus, akit Vitéz János hívott meg a pozsonyi egyetemre, néhány éven át Mátyás udvari asztronómusa volt. Az állócsillagok (látszólagos) mozgásáról írott művét a királynak ajánlotta. A címlap Francesco Chericótól, esetleg követőjétől származik, a 3. lap rektóját Magyarországon díszítették. Francesco Cherico firenzei miniátor, akinek működéséről 1452 és 1484 között vannak adataink, több kódexet illuminált a Corvina Könyvtár számára. Közülük legkorábbi a mi Regiomontanus-kódexünk. Nem tudható, hogy a másolás és a reneszánsz címlap készült-e előbb Firenzében és csak utóbb festették-e bele Budán a 3. lap gótikus iniciáléját, vagy pedig az itthon másolt és szerényen díszített kézirat került-e Firenzébe, hogy ott pompás címlapot kapjon. A kódex 1576-ban már biztosan a bécsi Udvari Könyvtár állományában volt. Az Osztrák Nemzeti Könyvtár 1932-ben, a velencei egyezmény keretében adta át az Országos Széchényi Könyvtárnak.

Köszönet a képekért és a szövegért: http://www.corvina.oszk.hu/

0 comment:

Dancs Ferenc grafikusművész kiállítás nyílt ferbuár 21.- én Derbecenben a Benedek Elek könyvtárban. Alkotóként az egyedi és sokszorosított g...

Kiállítás: Dancs Ferenc

Sunday, February 27, 2011 rezkarcfitness 0 CommentsDancs Ferenc grafikusművész kiállítás nyílt ferbuár 21.- én Derbecenben a Benedek Elek könyvtárban. Alkotóként az egyedi és sokszorosított grafika fekete-fehér és színes technikáit kedveli legjobban.

Elérhetőség:
Benedek Elek könyvtár

Debrecen, Piac u. 68.
Telefon: +36 52 502 431
E-mail: benedek_elek@freemail.hu

Megtekinthető:
2011. február 21. (hétfő) - március 17. (csütörtök)

0 comment:

Barátok, 1937 szén, papír 620 × 460 mm A képi gondolkodás területén Vajda Lajos forradalmian új dimenziókat nyitott a magyar képzőművészetbe...

Kiállítás: Vajda Lajos

Sunday, February 20, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Barátok, 1937
szén, papír
620 × 460 mm

A képi gondolkodás területén Vajda Lajos forradalmian új dimenziókat nyitott a magyar képzőművészetben. A szép kilátást nyújtó, verandás lakóházban 1996-ban nyílt meg a Vajda Lajos Emlékmúzeum. Az emeleten látható a Vajda Lajos életművét bemutató anyag.
Az alsó szinten az Európai Iskola elnevezésű csoportosulás szentendrei mestereinek műveiből tekinthető meg válogatás.

Elérhetőség:
Ferenczy Múzeum - Vajda Lajos Emlékkiállítás
Szentendre, Fő tér 6.
Tel: +36 26 310 244
E-mail: titkarsag@pmmi.hu

Megtekinthető:
Kedd-Vasárnapig 10-18 óráig

forrás: www.pmmi.hu

0 comment:

Amíg lefő a kávé (Próba), 2011 rézkarc 210 × 297 mm

Amíg lefő a kávé (Próba)

Thursday, February 17, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Amíg lefő a kávé (Próba), 2011
rézkarc
210 × 297 mm

0 comment:

1 éves lett a Rézkarcfitness. Ez alatt az idő alatt sok kitűnő grafikust ismerhettetek meg. Sok jó tippet és trükköt lehetett megtanulni. So...

1 éves a rézkarcfitness

Wednesday, February 16, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

1 éves lett a Rézkarcfitness. Ez alatt az idő alatt sok kitűnő grafikust ismerhettetek meg. Sok jó tippet és trükköt lehetett megtanulni. Sok kiállításra eljuthatott aki figyelte a kiállításajánlókat, magam is jó párat megnéztem. Ezután is lesz heti magyar és külföldi grafikus és kiállításajánló, illetve szabad szombat.

Remélem sokak örömére szolgált és fog szolgálni a blog.
(Mostmár elfújhatja a gyertyát!)

0 comment:

A "2 X TRE" című kiállítás hat dán művész –három nő és három férfi- grafikáit mutatja be. A cím egyrészt az alkotói csoport nembel...

Kiállítás: "2 X TRE"

Sunday, February 13, 2011 rezkarcfitness 0 Comments


A "2 X TRE" című kiállítás hat dán művész –három nő és három férfi- grafikáit mutatja be. A cím egyrészt az alkotói csoport nembeli összetételére utal, ugyanakkor azt is hivatott kifejezni, hogy a hat eltérő személyiségű, technikájú és szemléletű művész munkái kiegészítik, mintegy katalizálják egymást, művészi erejük összeadódik s így együtt még erőteljesebb, egységes hatást érnek el.
Az 1945 után született alkotók művészetében már a dán határokon túlmutató hatások, motívumok fedezhetőek fel: lokális és globális, tradíció és internacionalizmus kettőssége, az idegen –a keleti művészetből vagy éppen az amerikai pop artból merített- motívumok gazdagsága és inspiráló ereje mutatkozik meg a művekben.
A kiállított grafikák révén képet kaphatunk arról, hogyan hatja át, alakítja és gazdagítja a dán grafikai tradíciót a világ más tájain szerzett művészi élmény és tapasztalat.

Elérhetőség:
Dán Kulturális Intézet
6000 Kecskemét, Zimay L. u. 4
Tel.: +36 76 323 923
e-mail: mail@dankultura.org

Megtekinthető:
2011. február 8 - február 22.

0 comment:

Már csak egy maratás és kész. Balga módon a fényképezőgépem otthon hagytam, de jövő héten már biztos lencsevégre kapom az új rézkarcot.

Amíg lefő a kávé (2011)

Thursday, February 10, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Már csak egy maratás és kész. Balga módon a fényképezőgépem otthon hagytam, de jövő héten már biztos lencsevégre kapom az új rézkarcot.

0 comment:

Muzsnay Ákos Munkácsy-díjas magyar grafikus. Autodidakta művészként szellemi mestereinek Körösi Csoma Sándort és Kondor Bélát tartja. Lírai...

Muzsnay Ákos

Wednesday, February 09, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Muzsnay Ákos Munkácsy-díjas magyar grafikus. Autodidakta művészként szellemi mestereinek Körösi Csoma Sándort és Kondor Bélát tartja. Lírai érzékenységű vagy drámai feszültséggel teli műveinek ihletői gyakran költői művek, például József Attila, Radnóti Miklós, Nagy László, Pilinszky János alkotásai, vagy a képzőművészet (Rembrandt), a filmművészet (Tarkovszkij) kiemelkedő jelentőségű alakjainak művei.

Építők, 1977
rézkarc
195 × 295 mm1669 október 8., 1977
rézkarc
180 × 205 mm


XX. századi töredékek, 1977
rézkarc, akvatinta
410 × 340 mm


Költözködés, 1978
rézkarc
175 × 185 mm


Színház, 1979
rézkarc
230 × 310 mm


Aquincum
rézkarc
295 × 198 mm


Hommage a Széchenyi
rézkarc
300 × 240 mm


Hommage a Széchenyi II.
rézkarc
300 × 240 mm


Lírai dalok
rézmetszet
260 × 240 mm


Táj / A költő utolsó dalai
rézkarc
230 × 310 mm


Forrás: wikipédia
Köszönet a képekért: axioart.hu

0 comment:

Girogio Morandi Csendélet öt tárggyal, 1956 rézkarc 381 × 469 mm Ha olyan rézkarcot szeretnénk melyben kizárólag vonalkázott tónusokból áll ...

Tipp: előmaratás

Tuesday, February 08, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Girogio Morandi
Csendélet öt tárggyal, 1956
rézkarc
381 × 469 mm

Ha olyan rézkarcot szeretnénk melyben kizárólag vonalkázott tónusokból áll a kép, érdemes a formák körvonalait előrajzolni, így már sokkal könnyebb lesz a tónusozás. Alapozás után belekarcoljuk és finoman egy-két percig maratjuk, hogy nagyon halványan látszon a kontúr, aztán újra lealapozzuk és kezdhetjük a tónusozást.

0 comment:

Légrády Sándor (1906-1986) magyar grafikus, bélyegtervező. Minden idők egyik legnagyobb magyar bélyegtervezője volt, sok évtizedes munkássá...

Kitekintő: Légrády Sándor

Monday, February 07, 2011 rezkarcfitness 1 Comments

Légrády Sándor (1906-1986) magyar grafikus, bélyegtervező. Minden idők egyik legnagyobb magyar bélyegtervezője volt, sok évtizedes munkássága alatt 111 bélyegsorozatot és blokkot tervezett. 1932-ben jelent meg első ízben bélyege. Az 1938-ban megjelent Szent István jubileumi bélyegsorozata Buenos Airesi bélyegkiállításon első díjat nyert. 74 éves koráig a Budai Várban működő Állami Nyomdában dolgozott.

Szent István sorozat, 1938Budavár sorozat, 1936


Repülő sorozat, 1936


ORBÉK-blokk, 1938


Bethlen-blokk, 1939


Árvíz blokk, 1940


Lánchíd-blokk 1949


Sport-sorozat, 1950


Köszönet a képekért: profila.hu, axioart.hu

1 comment:

Kovács Imre: Bartók Béla tiszteletére rézkarc 300 × 300 mm Bartók Grafikus szemmel kiállítás nyílt a Magyar Köztársaság Belgiumi Nagykövetsé...

kiállítás: Bartók grafikus szemmel

Sunday, February 06, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Kovács Imre: Bartók Béla tiszteletére
rézkarc
300 × 300 mm

Bartók Grafikus szemmel kiállítás nyílt a Magyar Köztársaság Belgiumi Nagykövetségének Kulturális Szolgálatán. Aki ott él, esetleg arra jár tekintsen be. Az itthon maradóknak egy kis ízelítő a kiállítás anyagából.

Elérhetőség:
Hungarian Culture Brussels (HCB)
Treurenberg 10,
1000 Brüsszel


Megtekinthető:
2011. január 11 - február 9.
Nyitvatartás: Hétfő-Csütörtökig 10-17-ig, Péntek 10-14-ig


Rékassy Csaba: Éji zene, 1975
rézmetszet


Banga Ferenc: Fából Faragott királyfi, 1981
szita
420 × 300 mm


Gy. Molnár István: Két dallam
szita
520 × 440 mm


Köszönet a képekért: axioart.hu, rekassy.hu, tartalapitvany.hu

0 comment:

1. Hány síntalp van a képen? 2. Hol van a kisvonat? 3. Merre bújt  a bögre? +1. Hány lábos van a képen? (A helyes megfejtők jutalma, hogy ig...

Rejtvény

Saturday, February 05, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

1. Hány síntalp van a képen?
2. Hol van a kisvonat?
3. Merre bújt  a bögre?

+1. Hány lábos van a képen?

(A helyes megfejtők jutalma, hogy igazán alaposan megszemlélhették Würtz Ádám: József Attila Elégia c verséhez készített tusrajzát.)

0 comment:

Philippe Mohlitz Erik Desmazières és Francois Houtin mellett az új francia grafikusnemezedék egyik vezető személyisége. Mesterei Odilon Redo...

Philippe Mohlitz

Friday, February 04, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Philippe Mohlitz Erik Desmazières és Francois Houtin mellett az új francia grafikusnemezedék egyik vezető személyisége. Mesterei Odilon Redon és Redolphe Bresdin. Egy kritikus így jellemezte munkáit: "Dürer óta nem láttam ilyen fény-árnyék hatást és részletességet." Talán nem tévedett nagyot, mindenképp figyelemre méltó.Artiste et amateurs, 1970
rézkarc, rézmetszet
205 × 120 mm


Fuite en Egypte, 1967
rézmetszet
365 × 300 mm


Soulèvement soudain et puissant, 1971
rézmetszet
220 × 167 mm


Héros attaqué par 36 personnages, 1972
rézmetszet, hidegtű
212 × 245 mm


Héros attaqué par 36 personnages (részlet), 1972
rézmetszet, hidegtű
212 × 245 mm


La Noyee du Canal, 1972
rézmetszet
146 × 196 mm


La Noyee du Canal (részlet), 1972
rézmetszet
146 × 196 mm


Computeurs d' ,1979
rézmetszet
230 × 300 mm


Fin de Voyage
rézmetszet


Fin de Voyage (részlet)
rézmetszet


Köszönet a képekért: fitch-febvrel.com, place-des-arts.com, davidsongalleries.com

0 comment: